Privacy verklaring

Privacy is bij Bandencentrum Diessen erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier volgens de AVG verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen verzoek ik je contact op te nemen via info@bandencentrumdiessen.nl.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Bandencentrum Diessen is een V.O.F., gevestigd te Hilvarenbeek, 5081 CT, aan de Bukkumweg 16a. Wij staan ingeschreven in de KvK onder nummer 59612843. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?

Bandencentrum Diessen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactgegevens
Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, rechtsvorm, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens om met je te communiceren over de dienstverlening. Ook verwerken wij een KvK- en btw-nummer en mogelijke andere door jouw verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, in het kader van onze vastgestelde overeenkomst.

Financiële gegevens
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij naast bovengenoemde contactgegevens ook bankgegevens en eventueel openstaand saldo. Tevens verwerken wij het factuuradres.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als (potentiële) klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt vertrekt.

Artikel 4 – Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
Bandencentrum Diessen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen, informeren over producten of diensten, diensten bij je af te leveren en betalingen af te handelen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.

Omdat Bandencentrum Diessen hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld met gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Artikel 5 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Bandencentrum Diessen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen. Voor persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Artikel 6 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De AVG geeft jou de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens:

  1. Inzage – Je kunt een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Indien gewenst kunnen de door jouw aangeleverde gegevens worden gewijzigd, afgeschermd of verwijderd.
  3. Bezwaar – Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
  4. Gegevensoverdracht – Je kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.
  5. Intrekking – Je hebt het recht de gegevens die je hebt verleend weer in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

Je kunt gebruikmaken van bovengenoemde rechten door een e-mail te sturen aan info@bandencentrumdiessen.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen en indien mogelijk in behandeling nemen. Mogelijk wordt er gevraagd om een kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. Ter bescherming van jouw privacy dient hierin het volgende te zijn afgeschermd: pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de Machine Readable Zone (MRZ) dit is de strook met nummers onder aan een paspoort.

Artikel 7 – Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Bandencentrum Diessen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bandencentrumdiessen.nl.

Artikel 8 – Wie ontvangen jouw gegevens?

Bandencentrum Diessen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien in mijn opdracht derden jouw gegevens verwerken, sluit Bandencentrum Diessen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bandencentrum Diessen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 9 – Slotbepalingen

Bandencentrum Diessen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij raden je daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2024.